informační server pro Pardubice, Hradec Králové a okolí

ph7

Hradec Králové/Pardubice – Lidé z Hradce Králové a Pardubic již 14. rokem závodí, kdo dříve doběhne do Čeperky, která je na půl cesty z obou měst. Hradubický běh se uskuteční v sobotu 16. května 2020 v 9:00.

         „Start zazní v obou městech současně a účastníci se setkávají v polovině celkové trasy v Čeperce, kde je čeká vyhodnocení a přátelské popovídání při občerstvení,“ říká organizátor Hradubického běhu Petr Hochman. Start je v Pardubicích Poděbradská ulice – v blízkosti zastávky MHD „Poděbradská“ a v Hradci Králové Lipky – zastávka MHD „Lipky“.

         Registrovat se lze na stránkách závodu www.ph7.cz nebo přímo na místě.  „Registrace je již spuštěna,“ potvrdil organizátor Petr Hochman a připomněl, že na webových stránkách lze též nalézt podrobnou trasu závodu a další doplňující informace.

         „Hradubický běh je výborný nápad. Je to zajímavá změna oproti tradičním běhům – dva starty a jeden cíl – to jinde neuvidíte. Také se mi líbí, že jde o přátelský závod, tedy mohou běžet i rodiny s dětmi,“ říká Lukáš Malý, závodník, který se sám těchto běhů pravidelně účastní.

Petr Hochman

Na konci května zakotví na Kavčím plácku v centru Hradce Králové loď. Loď umělců. Plně funkční výtvarný artefakt navržený scénografem Filipem Albrechtem na své palubě poveze hudebníky, divadelníky a další umělce. Loď, která symbolicky i skutečně zastřeší kulturní dění na Kavčím plácku.

S myšlenkou vytvořit Loď umělců přišel herec Divadla Drak Filip Huml spolu se spolkem Lodivadlo – Boatheatre. Inspirovaly ho cesty po Skotsku, kde se běžně využívají staré vysloužilé lodě. Vytáhnou se z moře na břeh, otočí se dnem vzhůru a upraví se tak, že dál slouží jako obydlí, loděnice, či přístřešek. „Proč by tedy taková „loď“ nemohla sloužit jako stánek umění právě v centru Hradce Králové? Originální rozebíratelná a tím i mobilní stage ve tvaru lodi otočené dnem vzhůru vytvoří klenbu a ideální prostor pro multižánrovou produkci. Nabere na svou palubu pasažéry – umělce, kteří ke zdárné plavbě přispějí svým umem,“ vysvětluje záměr Filip Huml.

Celý příspěvek

Ke kuriózní situaci došlo v 13. ročníku Hradubického běhu. Závod má dvě místa startu – Hradec Králové a Pardubice a při stejné délce 10 kilometrů a současném startu společný cíl v Čeperce. Trasa z Pardubic je členitější, z Hradce tedy rychlejší. Letos bylo počasí běžecky ideální. První proběhl cílem nejlepší běžec z Pardubic Jaromír Hradecký ze Skutče (na foto). „Bylo to o sekundu,“ hlásil po závodě, ale ve výsledkové listině má lepší čas, o půl sekundy, první z Hradce Aleš Poláček startující za Decathlon Hradce Králové.

Kompletní výsledky najdete na stránce závodu zde.

Celý příspěvek
13. Hradubický běh
13. Hradubický běh

Vloni to bylo s pořádáním běžeckých akcí v Čeperce na Pardubicku nahnuté. Ale nakonec Hradubický běh, který má dva starty, ve východočeských krajských městech, a společný cíl v Čeperce proběhl.

Letos je 13. ročník tohoto závodu plánován na sobotu 11. května. Obě trasy mají úředně změřenu délku deseti kilometrů a v současné době je možné se online přihlásit za výhodnější startovné.

Celý příspěvek

Novým čestným občanem Hradce Králové by se mohl stát významný český spisovatel, novinář a filozof Karel Čapek. Ten ve městě na soutoku Labe a Orlice strávil čtyři roky, které významně ovlivnily jeho osobnost, pozdější postoje a politické orientace a toto období našlo i odraz v jeho literární tvorbě. Návrh Společnosti bratří Čapků, která se zabývá studiem života a díla těchto významných osobností českých dějin a umění, projednali městští radní, o udělení čestného občanství, jednoho z nejvýznamnějších ocenění města, budou v příštím týdnu rozhodovat na svém zasedání hradečtí zastupitelé.

„Zcela jistě patří Karel Čapek mezi nejznámější postavy naší novodobé historie a v jeho životě má své místo i Hradec Králové. Bezpochyby jde o jednu z nejvýznamnějších osobností, která se zde narodila nebo žila,“ říká k návrhu na udělení čestného občanství primátor města Alexandr Hrabálek.

V Hradci Králové Karel Čapek studoval na C. k. vyšším gymnáziu a bydlel na Malém náměstí společně se svojí babičkou v letech 1901-1905. Ačkoli není jednoznačně prokázáno, že z hradeckého gymnázia musel odejít studovat do Brna pro své protirakouské smýšlení či kvůli nařčení z rozvrácení základů habsburské říše, jednalo se o období, které bylo důležitou etapou jeho života a pobyt v Hradci Králové ovlivnil názory, vzdělání a životní postoje mladého nadaného studenta. 2. ledna 1921 byla v provedení Jednoty divadelních ochotníků Klicpera v Hradci Králové premiérově uvedena jeho nejslavnější divadelní hra R.U.R., která se po hradecké scéně dostala do Národního divadla, na Broadway či do Japonska.

Celý příspěvek