informační server pro Pardubice, Hradec Králové a okolí

Lávka přes OrliciJako jednoduchá perokresba nad korytem řeky působí nově usazená mostní konstrukce spojující břehy Orlice mezi zimním stadionem u Jiráskových sadů a univerzitním kampusem. V místě původního přívozu panuje čilý stavební ruch, aby mohla lávka začít v červnu sloužit pěším a cyklistům.

Lávka zajistí příjemné, rychlé a zejména bezpečné nemotorové propojení jižní části města s centrem. Bude součástí jedné z plánovaných páteřních cyklistických tras města vedoucích z druhého silničního okruhu k historickému jádru města.

„Logicky zde byla zohledněna nejen potřeba každodenní dopravy mezi centrem a největším hradeckým sídlištěm, ale i atraktivita Jiráskových sadů a řeky Orlice. Svůj význam má samozřejmě i blízkost postupně vznikajícího areálu hradecké univerzity a plánovaného kampusu u fakultní nemocnice,“ uvedl manažer IPRM Jozef Čižmár.

Autor návrhu lávky Mirko Baum zvolil lehkou montovanou ocelovou konstrukci, jejímiž přednostmi jsou minimalizace investičních nákladů volbou jednoduchého konstrukčního systému, omezení „mokré stavby“, minimalizace nákladů na údržbu žárovým pozinkováním všech nosných a nenosných dílů, rychlá a bezproblé mová montáž či snadný zásah do modulární šroubované konstrukce při případných opravách.

Lávka a stavební úpravy v jejím okolí přijdou město přibližně na 25,5 milionu korun. Část z této sumy pokryje dotace z Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod.

Společnost M-Silnice začala se stavbou na podzim, kdy je v korytě řeky málo vody. Montáž konstrukce probíhá v těchto dnech, do konce března by měly být namontovány rošty, připraveny jsou náspy pro cyklostezku a v průběhu dubna a května by se mělo instalovat veřejné osvětlení a pracovat na posledních úpravách. Hradečané by tak mohli lávku začít využívat v původně stanoveném termínu v polovině června.

zdroj: hradeckralove.org

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *