informační server pro Pardubice, Hradec Králové a okolí

PozváníUž 15. května bude slavnostně otevřena cyklostezka Hradec Králové – Josefov – Kuks. Plánují se i další akce: 21. června bude na cyklostezce odstartována etapa Tour de Labe z Hradce Králové k prameni Labe. 22. června se na úseku Hradec Králové – Josefov – Kuks uskuteční společenská cykloakce pro veřejnost s názvem Evropská cyklostezka u nás v kraji.

Z Hradce na kole za památkami v kraji

„Cyklostezka propojuje krajské město s nejzajímavějšími regionálními památkami – s Hospitalem Kuks, kaplí ve Smiřicích a pevností Josefov – a to v návaznosti na další cyklostezky, které se křižují ve městě. Došlo k vytvoření téměř šestadvaceti kilometrů trasy pro aktivní odpočinek turistů a návštěvníků regionu. Daný úsek je součástí cyklostezky, která je zároveň i cyklistickou stezkou mezinárodní,“ konstatoval náměstek primátora pro správu majetku města a městské organizace Martin Soukup.

Detailní popis trasy:

Začátek cyklostezky, která je součástí dálkové Labské stezky, je v Hradci Králové u tzv. Kamenného mostu na Pláckách – na levém břehu Labe. Odtud vede směrem na Předměřice, kde se musí po jezu přejet na druhý břeh. Z Předměřic vede cyklostezka do Lochenic. Z cyklostezky je pak nutné odbočit vlevo na stávající komunikaci a na prvním odbočení pokračovat vpravo. V tomto úseku je nutné objet přírodní rezervaci Trotina, následně po stávající komunikaci a za mostkem přes říčku Trotina najet na polní nezpevněnou cestu, kterou má do asfaltové podoby rekonstruovat Státní pozemkový úřad. Po cca 300 m polní cesty se cyklista opět dostane na asfaltovou cyklostezku, která ho přivede do zámeckého parku ve Smiřicích. Dále může pokračovat po stávající komunikaci ke střelnici a nastoupá u jezu ve Smiřicích na hráz na pravém břehu. Po pravém břehu vede cyklostezka kolem loděnice v Černožicích, pod Semonicemi až k ČOV v Jaroměři. Po stávající komunikaci je nutné dojet k mostu a přes most kolem tenisových kurtů v Josefově, dále po stávající komunikaci z Josefova směr Rychnovek a za zahrádkami doleva na nový cementobetonový povrch směrem k průmyslovému komplexu Karsit. Na konci je vlevo přejez mostu po stávající komunikaci, pak hned vpravo podél řadových domů a za nimi uličkou dolů k Úpě, odkud cyklostezka dovede cyklistu k podchodu pod silnicí l. tř. Hradec Králové – Jaroměř a následuje ke krematoriu po stávající komunikaci. Za krematoriem směřuje po ukazatelích – přes Heřmanice, Brod n.L. až do Kuksu.

zdroj: hradeckralove.org

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *