informační server pro Pardubice, Hradec Králové a okolí

Dne 21.4.2012 od 9 do 15 hodin bude mít veřejnost možnost si prohlédnout podzemní vodojem na Novém Hradci Králové, který má objem 10.500 m3. Tento vodojem byl vybudován v letech 1960 – 62 v pořadí jako druhý z celkového počtu 4 zde postupně vybudovaných vodojemů. Vodojem byl vybudován v rámci akce „Výtlačný vodovod na upravenou říční vodu z řeky Orlice“. Tento proket obsahoval také vybudování úpravny vody na řece Orlici, výtlak DN600 a zásobní řad DN800. V roce 1999 proběhla komplexní rekonstrukce – modernizace provozního vybavení a části trubních rozvodů, v roce 2011 doplnění monitorovacího zařízení.

 

 

Objem akumulací všech podzemních vodojemů na Novém Hradci Králové je celkem 48.500 m3. Vodojemy jsou plněny výhradně podzemní vodou.
Zásoba pitné vody, která je obvykle v podzemních vodojemech akumulována, se rovná přibližně 1,5denní spotřebě vody Hradce Králové – průměrná spotřeba pitné vody pro Hradec Králové je cca 20.000 m3. Ve věžovém vodojemu, který je dominantou Nového Hradce Králové, je pak přibližně 300 m3 pitné vody. Z věžového vodojemu je zásobován pouze Nový Hradec Králové, jehož denní spotřeba je přibližně 500 m3.

Podzemní vodojem bude otevřen 21.4.2012 od 9h do 15h. Skupinky maximálně 25 návštěvníků budou sestupovat do vnitřních prostor vodojemu v intervalech cca 20min. Prosíme návštěvníky, aby v průběhu návštěvy vodojemu dbali na veškerá bezpečnostní upozornění a pokyny pracovníků Královéhradecké provozní, a.s.

Více informací naleznete zde: www.khp.cz

zdroj: hradeckralove.org

 

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *