informační server pro Pardubice, Hradec Králové a okolí

Na Velkém náměstí v Hradci Králové se 12. 8. uskutečnil „den otevřených sond“, který se konal v rámci zjišťovacího archeologického výzkumu Velkého náměstí v Hradci Králové. Zájemci si v rámci komentovaných prohlídek mohli prohlédnout jednotlivé výkopy, ale i nálezy. Zjišťovací archeologický výzkum, jehož součástí je i inženýrsko-geologický průzkum, potrvá do září.

„Průzkum se koná v souvislosti s připravovanou rekonstrukcí Velkého náměstí. Bylo vyhloubeno několik sond, jejichž cílem je zmapovat, jak bylo toto území v jednotlivých staletích osídleno. Díky tomu odborníci zjistí, jak naši předci na tomto místě žili. Tento výzkum má z historického pohledu nedozírnou hodnotu,“ řekl náměstek primátora Martin Soukup.

Dodal, že archeologové mapovali mimo jiné i starý hřbitov, který se nachází v okolí katedrály. Vznikl na počátku 14. století, pohřbívalo se tam až do roku 1784. Ukázalo se, že kostry se nacházejí v hloubce již od čtyřiceti centimetrů pod současným povrchem. Plánují se antropologické rozbory kosterních ostatků.

„Veřejnost mohla vidět i původní dřevěné vodovodní potrubí. Odhalena byla například i studna, která dle názoru odborníků pochází ze třináctého století,“ uvedl Martin Soukup.

Doplnil, že cílem výzkumu je zjistit rozsah archeologických nálezů na Velkém náměstí a také získání údajů, které budou využity při dalším plánování zemních a stavebních prací v prostoru Městské památkové rezervace.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *