informační server pro Pardubice, Hradec Králové a okolí

naměstí 28. října - po rekonstrukci - ilustrační fotoV průběhu několika následujících týdnů by se měla do ulic Dukelské a S. K. Neumanna vrátit opět městská hromadná doprava prozatím v náhradním režimu. Stavebníci v současné době finišují s procesy, které bezprostředně návratu dopravy na tyto ulice předcházejí. Pokládku obrub a následně kameniva zpevněného cementem zakončí položení živičné vrstvy silnice. Sníh a mráz, kvůli kterým došlo ke zpomalení stavebních postupů, už pominuly, stavebníci ulice proto brzo zprovozní. Harmonogram celé rekonstrukce však pokračuje podle plánu.

 

Stavba nabrala v uplynulých třech týdnech zpoždění kvůli sněhové pokrývce a silným mrazům. Spodní vrstvy komunikace, na kterých odtála sněhová pokrývka, jsou stále zmrzlé a je proto třeba některé stavební postupy neuspěchat, neboť by se tyto vrstvy mohly spolu s oteplením rozpadnout. Stavebníci proto museli zastavit veškeré mokré procesy včetně pokládek obrub.

 

Zhruba o víkendu se práce opět rozjely a firma pokládá po stranách obou ulic obruby a odvodnění. „Pak budeme pokládat kamenivo zpevněné cementem do hlavního prostoru ulice, což je v podstatě beton, který by měl zrát osmadvacet dnů a následovat pak bude položení živičných vrstev,“ upřesňuje poslední kroky před otevřením ulic Václav Pišta za zhotovitele.

Na stavbě se konají pravidelné kontrolní dny, kde jsou průběžně konzultovány stavební postupy s ohledem na přízeň počasí a další faktory, které stavbu výrazně ovlivňují. Celkový časový harmonogram celé rekonstrukce je dodržován a kompletní rekonstrukce bude ukončena na podzim letošního roku. Rozdělit tuto náročnou rekonstrukci na několik etap, na což upozorňují někteří občané, by nebylo možné, došlo by ke zkomplikování na sebe návazných stavebních prací, stavba by se významně prodražila, trvala by déle, což by opět oddálilo návrat provozu MHD. „Inženýrské sítě, kterých je v rekonstruované lokalitě mnoho, ve většině případů přecházejí celou šíří komunikace,“ vysvětluje jeden z důvodů zavrhnutí etapizace Václav Pišta. „Na vodovod a kanalizaci jsou napojeny nemovitosti po obou stranách ulice, z čehož plyne, že by sanace po půlkách vozovky nebylo vhodné realizovat i s ohledem spáru uprostřed rekonstruované vozovky v celém průřezu jejich konstrukčních vrstev,“ říká vedoucí investičního odboru magistrátu Valentýn Avramov. Dodává, že tyto přípojky jsou hluboko v zemi a vzhledem k tak hlubokým výkopům by bylo velice obtížné zajistit v jejich těsné blízkosti bezpečnost lidí a projíždějících vozidel.

Postupný termín návratu městské hromadné dopravy do ulic S. K. Neumanna a Dukelské ke konci loňského roku byl součástí původně stanoveného harmonogramu prací, který vycházel z projektové dokumentace a potvrzeného stavu sítí dle vyjádření správců. Při zahájení prací na demolici vrchních částí komunikace však byly zjištěny závažné nedostatky na kanalizaci v ul. S. K. Neumanna, která byla značně netěsná, což způsobilo velké kaverny a neúnosnost vrchních vrstev vozovky. Z tohoto důvodu byly práce na komunikaci pozastaveny a správce sítě přistoupil k likvidaci této kanalizace. Další problematická síť se objevila v ul. Dukelská, jednalo se o plynovod vč. domovních přípojek, které měly zcela nedostatečné krytí, byly řádově 40 cm pod úrovní komunikace. Musela být proto zpracována projektová dokumentace a následně potrubí přeloženo. Došlo zhruba ke dvouměsíčnímu zdržení prací a k celkové úpravě harmonogramu, kdy se realizace se dostala do zcela nevhodného zimního období z hlediska dodržování technologických postupů. Nicméně od prvopočátku bylo v zájmu stavebníků i města, coby investora, obnovení provozu co nejdříve. Provoz se na zrekonstruované ulice vrátí v průběhu několika následujících týdnů, po uplynutí lhůty, kterou si žádají standardní technologické procesy.

První odhady hovořily o prosincovém termínu, ten však nebylo možné dodržet s ohledem na to, že skutečnost sítí nalezených v zemi neodpovídala historickým podkladům a ani podkladům správců sítí zejména problematické kanalizaci a plynovodnímu vedení. Chyba není ani na straně projektové dokumentace, která čerpala z podkladů správců sítí.„Zároveň však město vyšlo vstříc spolu se stavbaři občanům v tom, že v průběhu stavby a podle technických možností, byly po celém úseku rekonstruovaných ulic umístěny mobilní průchody tak, aby lidé nebyli odkázáni na obcházení celé délky opravované komunikace,“ říká náměstek primátora Jindřich Vedlich, který se spolu se stavbaři setkává se zástupci občanů a podnikatelů. „Rekonstruovaný úsek je dlouhý, pokud se nepohybují v první části stavby dělníci, neznamená to, že se nepohybují v části druhé,“ dodává Jindřich Vedlich, který stavbu navštěvuje osobně. „Složitou rekonstrukcí teď prochází jedna z historických tepen krajského města, která již vyžadovala opravu, přičemž město do budoucna počítá s obnovou navazující třídy Karla IV. a podchodu, což je spojnice se samotným historickým centrem,“uzavírá.

Celkové náklady stavby by se měly pohybovat kolem 93 milionů korun, přičemž významnou část peněz pokryjí dotace z Evropské unie.

 

zdroj: hradeckralove.org

 

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *