informační server pro Pardubice, Hradec Králové a okolí

Téměř padesátikilometrový úsek koryta řeky Orlice od Kostelce nad Orlicí se podařilo vyčistit od rozličného odpadu a zároveň tak symbolicky otevřít vodácké sezóně. Akce trvala dva dny a započala 17.dubna. Zúčastnilo se jí 268 vodáků a dobrovolníků a Sboru dobrovolných hasičů Plácky, kteří na 94 lodích nasbírali neuvěřitelné 2 tuny opravdu kuriózního odpadu. Na čištění Přírodního parku Orlice, považovaného za Evropsky významnou lokalitu Natura 2000, přispěla celá řada sponzorů a mj. město Hradce Králové. Díky této akci se podařilo řece navrátit opět ráz blízký přírodě.

 

Smyslem této dobrovolné akce bylo opět vyčistit koryto řeky Orlice v Přírodním parku Orlice a to konkrétně v úseku z Kostelce nad Orlicí do Hradce Králové od odpadu. Co vše se vlastně v řece našlo? Převážně PET lahve, igelity či jiné plasty, hadry, pneumatiky, skla, lahve s nebezpečným obsahem, sudy, ledničky, sporáky, kusy nábytku, králíkárny, polystyreny, kuchyňské nádobí atp. Jednalo se o věci, které do řeky rozhodně nepatří. Naházeli je tam sami lidé, či jenom je „odložili“ na břeh blízko koryta nebo jej voda po zvýšených průtocích zanechala v řečišti v zátokách či slepých ramenech.

Přírodní park byl pro účely čištění řeky rozdělen na 4 úseky a to každý ze dvou dnů. Zvolený způsob odstraňování nahromaděného odpadu z koryta řeky a s ohledem na charakter říčního meandru vyžadoval od účastníků akce určité vodácké zkušenosti. Každý úsek měl k dispozici lodě, pytle, rukavice, a pracovní háky, pomocí kterých „lovil“ z méně dostupných míst v korytě řeky odpad. Nasbíraný nepořádek se svážel v lodích na předem vytipovaná stanoviště podél řeky. Bezprostředně po skončení akce byl zajištěn odvoz veškerého nasbíraného odpadu do sběrných dvorů společnosti Hradecké služby a.s. Tímto koordinovaným postupem bylo zabráněno tomu, aby se nasbíraný civilizační odpad připravený k odvozu „neválel“ na těchto vytipovaných místech delší dobu. Jinak by pravděpodobně došlo k rozšíření těchto „divokých skládek“ a smysl akce čištění řeky Orlice by měl následně negativní dopad. „Některé lokality v okolí Nepasic nebo Blešna byly tak zanesené civilizačními odpady, že je nebylo možné i přes velké úsilí účastníků vyčistit během této akce a bude nutné jim věnovat zvýšenou pozornost při příští akci“, upozornil Jiří Roušavý koordinátor akce.

Akce se podařila nejen díky nádhernému počasí a dobrému vodnímu stavu v řece Orlici, ale i za finančního přispění kraje,  řady měst a obcí jejímž katastrálním územím protéká řeka Orlice a dalších partnerů projektu. Pořadatelem akce bylo občanské sdružení Klub dětí a mládeže se sídlem Hradecká 1687, Hradec Králové. Na zahájení akce v Kostelci n.O. dne 17.dubna se sešli zástupci sponzorů kraje, obcí, měst a institucí. Za naše město se zúčastnila Pavla Finfrlová s Martinem Soukupem.

„Oceňuji nadšení a ochotu všech zúčastněných, kteří se dobrovolně a ve svém volném čase zapojili do čištění řeky a přilehlých částí Přírodního parku Orlice a tak dokázali, že ne všem je stav přírody, která nás obklopuje a ve které žijeme, lhostejný. Za to je třeba těmto lidem poděkovat. Poděkování dále patří nejenom organizačnímu týmu celé akce, ale i všem partnerům projektu, bez jejich finanční podpory by tato akce zřejmě neuskutečnila“, dodala náměstkyně primátora odpovědná za životní prostředí.

„Účastníci akce čištění řeky věří, že si lidé uvědomí, že řeka není žádné smetiště a zlepší svůj aktivní či pasivní přístup k ochraně životního prostředí. Klub dětí a mládeže předpokládá, že bude v této chválihodné aktivitě pokračovat v dalších letech nejen ve stávajících vytipovaných úsecích řeky Orlice, ale zaměří se i na další lokality v Přírodním parku Orlice. Více informací o aktivitách Klubu dětí a mládeže o projektu a jeho dalších úkolech lze najít na internetových stránkách www.cistenirekyorlice.cz“, informoval Jiří Roušavý koordinátor akce.

Fotodokumetace: archiv pořadatele/ vkmhk.cz

zdroj: hradeckralove.org

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *