informační server pro Pardubice, Hradec Králové a okolí

S podzimním zamítavým rozhodnutím ministra vnitra Radka Johna o zrušení financování projektu Národního centra pro krizovou připravenost a výcvik složek IZS v Hradci Králové z prostředků Evropské unie není spokojeno nově zvolené vedení města. Důvodem rozhodnutí je pravděpodobně vládní snaha uspořit peníze. Finanční částka byla určena na projekt umístěný v Hradci Králové na zdejším letišti. Město s důvěrou v budoucí spolupráci už poskytlo pozemky pro realizaci projektu za symbolickou cenu. Reálná hrozba neuskutečnění projektu je stále ve hře.

V oficiálním vyjádření ministerstva se uvádí mj., že Česká republika o plánované prostředky z Evropské unie rozhodně nepřijde. Budou vynaloženy například na financování nákupu hasičské techniky, která bude využívána pro prevenci a při krizových situacích. Peníze budou dále využity na nákup lokalizačních a záznamových zařízení pro Policii ČR či na  jiné typy projektů, které zefektivní činnosti všech složek Integrovaného záchranného systému.

„Z jednání s náměstkem ministra vyplynulo, že pro využití finančního příspěvku v aktuální výši 1,1 miliardy korun má ministerstvo jiné priority než je použít pro původní záměr, na nějž byly získány, tedy pro stavbu a vybavení centra pro krizovou připravenost na královéhradeckém letišti. Nicméně nás ujistil, že záměr nebyl smeten ze stolu, ale chtějí jej uskutečnit jinou cestou, než se původně plánovalo a bude probíhat po etapách. Město i kraj, za nějž se jednání účastnil hejtman Lubomír Franc, i nadále vidí ve vybudování polygonu obrovskou šanci a příležitost v rozvoji královéhradeckého regionu a bude se všemožně zasazovat o realizaci projektu podle původního záměru,“ dodal k dnešnímu jednání primátor Zdeněk Fink.

Potřebná navazující infrastruktura se nachází v blízkých Lázních Bohdaneč, kde sídlí Institut ochrany obyvatelstva, ten mohl být součástí projektu.

„Město Hradec Králové  má výhodnou polohu z hlediska dopravní dostupnosti z celé republiky, jsou zde velké možnosti spolupráce s odborníky z vysokých škol,  zejména s Fakultou vojenského zdravotnictví Univerzity obrany. Nedaleké letiště skýtá další nadstandardní možnosti. Těžko se navíc odhaduje veškeré úsilí zúčastněných, kteří do příprav vložili nemálo energie,“ uzavírá Fink.

zdroj: hradeckralove.org

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *