informační server pro Pardubice, Hradec Králové a okolí

Ilustrační foto Uhradit jízdné v královéhradecké městské hromadné dopravě bude nově možné také prostřednictvím mobilního telefonu. Na SMS jízdenku budou pasažéři cestovat už ve druhé polovině ledna, přičemž si vyberou ze dvou druhů jízdného – přestupního na 45 minut a celodenního. Službu pro Dopravní podnik města Hradce Králové zajistí společnost Materna Communications.

Hradec Králové se stane dalším městem, kde bude možné hradit jízdné v MHD formou SMS. Služba je moderní alternativou k již existujícím formám úhrady jízdného, jako jsou městská karta, volná karta a papírová jízdenka. Právě papírové jízdenky by časem měly být nahrazeny SMS jízdenkou.

 

„Tuto jízdenku je možné si objednat a zaplatit formou Premium SMS, což je služba, kterou lidé už znají z různých spotřebitelských SMS soutěží, televizních hlasování. V Hradci Králové již obdobně funguje platba parkovného u parkovacích automatů,“ vysvětluje ředitel dopravního podniku Miloslav Kulich. Pokud cestující tuto službu aktivovánu nemá, je možné si ji aktivovat zdarma na zákaznické lince svého mobilního operátora a její zprovozuschopnění trvá v řádech minut. SMS jízdenku je možné získat se SIM kartou českého mobilního operátora, to znamená Telefónica O2, T-Mobile, Vodafone a U:fon. „Věříme, že tento rychlý, pohodlný a jednoduchý způsob platby jízdného veřejnost uvítá a bude v hojné míře využívat,“ doplňuje ředitel Kulich.

Cestující si budou moci touto formou v Hradci Králové zakoupit dva druhy jízdenek – přestupní na 45 minut za 18 Kč a 24hodinová (celodenní) za 55 korun.

„Novinka by měla v Hradci Králové začít fungovat v druhé polovině ledna 2012, kdy zde budou existovat dokonce dva způsoby objednání jízdenky. První, běžný, pomocí SMS a druhý, v ČR unikátní, patentově chráněnou formou prozvonění,“ uvádí vedoucí marketingu dopravního podniku František Meduna. „Veřejnost bude s konkrétním návodem na použití této služby seznámena zejména ve vozech MHD formou samolepek, letáků, na LCD obrazovkách či v propagačních materiálech, které budou distribuované přes Informační centrum dopravního podniku. Podrobné informace budou k dispozici také na www.dpmhk.cz,“ dodává František Meduna.

Na základě vyhodnocení poptávkového řízení byla pro poskytování služby úhrady jízdenky MHD prostřednictvím mobilního telefonu vybrána společnost MATERNA Communications se sídlem v Praze.

Výhody úhrady jízdného prostřednictvím SMS:

  • SMS jízdenku je možné zakoupit kdykoliv a kdekoliv (kde lze použít mobilní telefon), tzn. po dobu 24 hodin.
  • SMS jízdenku je možné získat nezávisle na typu a stáří mobilního telefonu (nutná je tedy pouze aktivace služby Premium SMS)
  • není nutné nic do mobilního telefonu instalovat
  • z jednoho telefonního čísla je možné objednat více SMS jízdenek
  • cestující nepotřebuje finanční hotovost ani automat na nákup jízdenky
  • pořízení není vázáno na provozní dobu prodejců jízdenek a informačních center DPmHK
  • SMS jízdenka může být přestupní, na konkrétní časové období a pro dané území
  • možnost zaslání duplikátu SMS jízdenky (v případě jejího náhodného smazání v době její platnosti)
  • stažení a tisk daňového dokladu z webových stránek DPmHK
zdroj: hradeckralove.org

 

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *