informační server pro Pardubice, Hradec Králové a okolí

Národní památkový ústav, ú. o. p. v Josefově spolu s oddělením památkové péče Magistrátu města Hradce Králové pořádají ve čtvrtek dne 31. března 2011 v rámci mediálního tématu Národního památkového ústavu „Současná architektura a historické město“ odbornou vycházku památkovou rezervací a památkovou zónou v Hradci Králové, zaměřenou na vybrané příklady architektonické tvorby uplynulých 20 let v Hradci Králové. Průvodci budou památkáři Národního památkového ústavu Ing. Blanka Adámková a Ing. arch. Martin Pour spolu s vedoucím Odboru památkové péče Magistrátu města Hradce Králové Ing. arch. Janem Faltou. Účastníci se dozvědí, jak památková péče nahlíží na zrealizované stavby, v čem vidí jejich přínos a v čem shledává negativa. Projdeme mimo jiné kolem Tereziánského dvora, nové budovy Studijní a vědecké knihovny či areálu Nového pivovaru. Vycházka začíná na Malém náměstí u slunečních hodin v 16 hodin a skončí u diskutované sochy Františka Ulricha.

zdroj: hradeckralove.org

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *