informační server pro Pardubice, Hradec Králové a okolí

Ilustrační fotoPokles průjezdů aut hledajících objízdné trasy po úzkých silnicích obydlenými částmi města a celkové zklidnění dopravy na stávajících hlavních tazích městem. To je jen část výhod, které v budoucnosti přinese výstavba hradecké jižní spojky, která v budoucnu propojí dálnici D11 v Kuklenách s hlavní komunikací vedoucí na Pardubice. Tato spojnice by příznivě ovlivnila i ekologickou situaci. S tzv. Jižní spojkou, tangenciální spojnicí odvádějící dopravu mimo město, počítá stávající i budoucí územní plán.

Stávající územní plán města s jižní spojkou uvažuje jako se stavbou veřejně prospěšnou, a to proto, že její význam nespočívá pouze v ulehčení dopravy pro město, ale úlohu zde hraje i její ekologická funkce. Navíc řeší i „vnitrokrajské“ jízdy. Z pohledu celostátní dopravy je prioritou převedení dálnice D11 a rychlostní silnice R35 tak, aby se vyhnula Hradci Králové tangenciálně.

Případné oddálení přípravy jižní spojky Ředitelstvím silnic a dálnic by se vší tíhou dopadlo na druhý silniční okruh města, což by si vyžádalo další potřebné nemalé investiční náklady na protihluková opatření a související výdaje do infrastruktury. Nedávno byl kvůli hluku z projíždějících aut opatřen skleněným tubusem nadjezd nad Pospíšilovou třídou a výměnou prošla okna domů sousedících s ulicí Antonína Dvořáka. V horizontu několika desítek let by se částka vynaložená na podobná protihluková opatření v kritických místech ve městě mohla vyšplhat na stejnou částku, která je potřeba k vybudování jižní spojky. Ani takové kroky by přesto stále neřešily problém se zbytnou dopravou, i nadále by docházelo k zahlcování ulic ve městě. Dopravu je nutné mimo město vyvést co nejkratším a nejvhodnějším úsekem, a tím je právě jižní spojka, spojnice dvou silnic první třídy.

Radní Hradce Králové i Královéhradeckého kraje proto dopravě právě s ohledem na její neustálý nárůst přiřkli na nedávném společném setkání jednu z nejvyšších priorit. Královéhradecký kraj rovněž deklaroval zájem na bezproblémovém napojení stanice Hasičského záchranného sboru v Kuklenách.

„Snadná dostupnost dálnice pro složky integrovaného záchranného systému je naprosto klíčová. Optimální vyřešení dostupnosti dálnice bude kraj podporovat,“ řekl hejtman Královéhradeckého kraje Lubomír Franc na společném setkání rady města a kraje.

„Jižní spojka je pro naše město do budoucna stejně nezbytná jako severní tangenta, a to nejen kvůli odklonu automobilové dopravy z centra města, ale i jako obslužná komunikace k rozvíjejícím se městským částem,“ vysvětluje důležitost výstavby jižní spojky primátor Zdeněk Fink.

Návrh výhledového vedení dálnic, rychlostních silnic a silnic I. třídy:

Návrh výhledového vedení dálnic, rychlostních silnic a silnic I. třídy

Převedená doprava na nové komunikace:

Převedená doprava na nové komunikace

zdroj: hradeckralove.org

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *