informační server pro Pardubice, Hradec Králové a okolí

Vidět kapra a štiku, uříznout sám opravdovou pilou kmen stromu či jen projít poznávací stezkou lesem, tyto sny si mohly splnit v sobotu nejen děti, ale všech více než 250 zvědavců, kteří zavítali na Den lesa k nádrži Češík do královéhradeckých lesů.

I přes nepřízeň počasí byl letošní čtvrtý ročník poctěn velkou návštěvností. Lesníci představili celou škálu činností, které neodmyslitelně k lesům patří. Šlo převážně o činnosti naučné a vzdělávací, ty byly zaměřeny více k dětem. Dospělí viděli konkrétní práci lesníků, ukázky myslivosti, rybářství a také funkci speciálních lapačů na kůrovce. Rozhodně neopomenutelnou zajímavostí ve zdejších lesích je celkem dva tisíce umístěných budek pro ptáky a netopýry, kteří podporují přirozenou obranyschopnost lesa proti napadení hmyzími škůdci. Své místo tu právem náleželo i Lesní škole, která započala vlastní činnost v březnu roku 2007. „Podle základního principu lesní pedagogiky je naší třídou především les, který je nejlepší učebnou. Pro jednotlivé věkové skupiny byly vypracovány programy lesních pochůzek.“, řekl Milan Zerzán z Městských lesů Hradec Králové a.s. Společnost Městské lesy financuje činnost Lesní školy z výnosů hospodářské činnosti. Je to investice společnosti do budoucnosti. „Dítě, které navštívilo les, mělo možnost zasadit stromek, seznámilo se s prací lesníka má k lesu a přírodě lepší vztah“, dodává Zerzán. Místo konání nebylo vybráno náhodně, ale zcela cíleně. Retenční nádrž zvaná Češík (pojmenování je podle historického názvu vztahujícímu se k tomuto místu) byla vybudována v roce 2009 a plní jak protipovodňovou ochranu , tak v době s minimem srážek zadržuje vodu, tím upravuje místní mikroklima. Navíc posiluje rekreační funkci tohoto území. Hloubka v nádrži dosahuje 1m a její velikost je přibližně 1ha. Češík najdete pod rybníkem U Kříže u lesního hřbitova v Malšovicích. „Vedle Češíku I. jsme nově vybudovali jako poldr Češík II. a to pro doplnění protipovodňové funkce. Poldr je suchá nádrž, kde je na dně mokřad, ale v případě větších srážek se naplní vodou, která odtéká postupně a netvoří povodňovou vlnu“, objasnila náměstkyně primátora Pavla Finfrlová odpovědná za životní prostředí.

zdroj: hradeckralove.org

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *