informační server pro Pardubice, Hradec Králové a okolí

V místě archeologického naleziště v Pardubičkách vznikne park, který bude připomínat nejvzdálenější historii Pardubic a zároveň nabídne návštěvníkům prostor pro pobyt v přírodě. Město již vybralo ideovou studii a pokračuje v přípravě projektu. Jeho cenu odhaduje na osm milionů korun, rekonstrukce by měla začít v příštím roce.

 

„Projekt bude rozdělen na tři samostatně realizovatelné etapy. Hlavním investorem bude město, předpokládáme ale, že se na realizaci bude finančně podílet i městský obvod, neboť součástí bude i vybudování nových parkovacích míst a důstojnějšího přístupu ke zdejšímu hřbitovu,“ řekla náměstkyně primátora zodpovědná za investice Helena Dvořáková.

 

Park vyroste v sousedství hřbitova a kostela sv. Jiljí v Pardubičkách, kde byly během archeologického průzkumu v letech 1993 až 2005 odkryty základy velkého kostela s dlouhým presbytářem. Historici předpokládají, že právě tady stál původní kostel sv. Bartoloměje a klášter cyriaků zmiňovaný v bule papeže Bonifáce VIII z roku 1295, která je první písemnou zmínkou o Pardubicích. Odborníci pokládají toto místo za nejstarší dochovanou památku na existenci Pardubic, tehdy vsi Pordoby. Průzkum z přelomu tisíciletí přepsal historii města, neboť do té doby se předpokládalo, že kostel s klášterem stával zhruba na místě dnešního kostela sv. Bartoloměje.

„Po skončení průzkumu si městský obvod IV nechal zpracovat návrh na řešení tohoto území, nicméně dál se s místem pro Pardubice tak významným nedělo nic. My jsme se, právě i s ohledem na význam této lokality, rozhodli oslovit ještě dalších pět ateliérů a požádat je o zpracování ideového návrhu. Všechny posoudila odborná komise a vybrala k dopracování studii ateliéru Ellement,“ uvedla náměstkyně primátora Helena Dvořáčková. „Park bude rozdělen na dvě části. V archeologické budou zdůrazněny půdorysy původních staveb kostela a kláštera, druhá část, oddělená příkopem, bude sloužit jako pobytová louka s altánem a výhledem na Chrudimku.  Chybět nebudou informační tabule, které přiblíží návštěvníkům historický význam tohoto místa,“ dodala náměstkyně.

Ještě letos by měla být lokalita archeologického naleziště zpřístupněna veřejnosti, první etapu rekonstrukce chce město zahájit v příštím roce.

zdroj: pardubice.eu

 

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *