Hradubice

informační server pro Pardubice, Hradec Králové a okolí

Na konci května zakotví na Kavčím plácku v centru Hradce Králové loď. Loď umělců. Plně funkční výtvarný artefakt navržený scénografem Filipem Albrechtem na své palubě poveze hudebníky, divadelníky a další umělce. Loď, která symbolicky i skutečně zastřeší kulturní dění na Kavčím plácku.

S myšlenkou vytvořit Loď umělců přišel herec Divadla Drak Filip Huml spolu se spolkem Lodivadlo – Boatheatre. Inspirovaly ho cesty po Skotsku, kde se běžně využívají staré vysloužilé lodě. Vytáhnou se z moře na břeh, otočí se dnem vzhůru a upraví se tak, že dál slouží jako obydlí, loděnice, či přístřešek. „Proč by tedy taková „loď“ nemohla sloužit jako stánek umění právě v centru Hradce Králové? Originální rozebíratelná a tím i mobilní stage ve tvaru lodi otočené dnem vzhůru vytvoří klenbu a ideální prostor pro multižánrovou produkci. Nabere na svou palubu pasažéry – umělce, kteří ke zdárné plavbě přispějí svým umem,“ vysvětluje záměr Filip Huml.

Celý příspěvek

Ke kuriózní situaci došlo v 13. ročníku Hradubického běhu. Závod má dvě místa startu – Hradec Králové a Pardubice a při stejné délce 10 kilometrů a současném startu společný cíl v Čeperce. Trasa z Pardubic je členitější, z Hradce tedy rychlejší. Letos bylo počasí běžecky ideální. První proběhl cílem nejlepší běžec z Pardubic Jaromír Hradecký ze Skutče (na foto). „Bylo to o sekundu,“ hlásil po závodě, ale ve výsledkové listině má lepší čas, o půl sekundy, první z Hradce Aleš Poláček startující za Decathlon Hradce Králové.

Kompletní výsledky najdete na stránce závodu zde.

Celý příspěvek
13. Hradubický běh
13. Hradubický běh

Vloni to bylo s pořádáním běžeckých akcí v Čeperce na Pardubicku nahnuté. Ale nakonec Hradubický běh, který má dva starty, ve východočeských krajských městech, a společný cíl v Čeperce proběhl.

Letos je 13. ročník tohoto závodu plánován na sobotu 11. května. Obě trasy mají úředně změřenu délku deseti kilometrů a v současné době je možné se online přihlásit za výhodnější startovné.

Celý příspěvek

Novým čestným občanem Hradce Králové by se mohl stát významný český spisovatel, novinář a filozof Karel Čapek. Ten ve městě na soutoku Labe a Orlice strávil čtyři roky, které významně ovlivnily jeho osobnost, pozdější postoje a politické orientace a toto období našlo i odraz v jeho literární tvorbě. Návrh Společnosti bratří Čapků, která se zabývá studiem života a díla těchto významných osobností českých dějin a umění, projednali městští radní, o udělení čestného občanství, jednoho z nejvýznamnějších ocenění města, budou v příštím týdnu rozhodovat na svém zasedání hradečtí zastupitelé.

„Zcela jistě patří Karel Čapek mezi nejznámější postavy naší novodobé historie a v jeho životě má své místo i Hradec Králové. Bezpochyby jde o jednu z nejvýznamnějších osobností, která se zde narodila nebo žila,“ říká k návrhu na udělení čestného občanství primátor města Alexandr Hrabálek.

V Hradci Králové Karel Čapek studoval na C. k. vyšším gymnáziu a bydlel na Malém náměstí společně se svojí babičkou v letech 1901-1905. Ačkoli není jednoznačně prokázáno, že z hradeckého gymnázia musel odejít studovat do Brna pro své protirakouské smýšlení či kvůli nařčení z rozvrácení základů habsburské říše, jednalo se o období, které bylo důležitou etapou jeho života a pobyt v Hradci Králové ovlivnil názory, vzdělání a životní postoje mladého nadaného studenta. 2. ledna 1921 byla v provedení Jednoty divadelních ochotníků Klicpera v Hradci Králové premiérově uvedena jeho nejslavnější divadelní hra R.U.R., která se po hradecké scéně dostala do Národního divadla, na Broadway či do Japonska.

Celý příspěvek

Mezinárodní festival Pardubické hudební jaro zahájí slavnostním koncertem již 11. března 2019Pardubice bývají někdy označovány přídomkem „město sportu“. Krajská metropole ležící na soutoku Labe a Chrudimky by si však stejnou měrou zasloužila být považována za město kultury, neboť i tomuto oboru lidské činnosti se zde v nebývalé míře tradičně daří. Východočeské divadlo patří k nejnavštěvovanějším scénám v České republice, pevné místo zaujímá přes půl století Komorní filharmonie Pardubice, 15 let si získává srdce posluchačů vynikající komorní soubor Barocco sempre giovane. V široké paletě kulturních akcí, které jsou ve městě a jeho okolí nabízeny uměnímilovnému publiku, zaujímá nezastupitelné místo Mezinárodní festival Pardubické hudební jaro. Působí zdetaké desítky skvělých amatérských uskupení, opomenout nelze ani pardubickou tradici uměleckého školství.

Celý příspěvek