informační server pro Pardubice, Hradec Králové a okolí

Radní města přerušili bod, týkající se rozhodování ve věci umístění sochy Dr. Ulricha.  Po jednání s odbornou veřejností projednal varianty týkající se umístění sochy předložené odborem hlavního architekta i Výbor pro územní plánování a rozvoj města. Historie přípravy pomníku Dr. Ulricha sahá až do roku 2002. Jasno do situace by mohlo vnést patrně další jednání rady dne 24. května.

Pro rozdílnost názorů všech přítomných členů rady města bylo jednání o přemístění a novém místě pro sochu dnes přerušeno. Téma se vrací znovu do politických klubů a dostane se na program patrně až příštího jednání Rady města Hradec Králové dne 24. května.

Kulturní komise rady města konstatovala, že stávající umístění pomníku sochy Dr. Ulricha na náměstí Svobody je nevhodné a doporučila pomník přemístit do jiné vhodné lokality. V průběhu projednávání bodu byl například komisi předložen písemný materiál „ULRICHŮV NE – POMNÍK“ s podrobným odborným zdůvodněním o nevhodnosti umístění pomníku a jeho celkové realizaci.

Výboru pro územní plánování a rozvoj města byly předloženy jednotlivé vývojové fáze vzniku stávajícího pomníku včetně jeho umístění. Odbor hlavního architekta královéhradecké radnice zpracoval několik variant nové umístění sochy, ať už do Vrbenského kasáren, na Ulrichovo náměstí, do Šimkových sadů či do ulice V Lipkách.

„Výbor doporučil sochu přemístit na vhodnější místo v ulici V Lipkách a to s osovým umístěním pouze figurální části sochy bez slunečních hodin. Z jednání výboru vyplynulo také doporučení orgánům města rozhodnout o přemístění sochy. Architekt Jan Buchar již v roce 2010 do prostoru sochu navrhnul, což koresponduje i s aktuálním navrhovaným umístěním. Nicméně vyčkejme konečného verdiktu rady, která dá zastupitelstvu doporučení. Jasno by bylo až na jednání zastupitelstva, jež se věcí bude zabývat,“ dodává Josef Krofta, náměstek primátora zodpovědný za oblast kultury.

V případě přesunu pomníku by měly být zkalkulovány náklady na případný podstavec a vlastní přesun díla, dle konkrétní vybrané lokality. Pomoci by bývala mohla těžká technika, která poslouží stěhování soch v rámci akce Nábřeží sochařů při instalaci této plenérové výstavy poslední červencový den.

zdroj: hradeckralove.org

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *