informační server pro Pardubice, Hradec Králové a okolí

Labska stezka

V sobotu 28. června proběhne další akce ze seriálu „Tour de Labe pro všechny“. Koná se opět na podporu výstavby Labské cyklostezky z Hradce Králové do Pardubic a současně i propagace bezpečných cyklostezek a možnosti jejich využívání pro širokou veřejnost, včetně rodin s dětmi, seniorů, in-line bruslařů a hendikepovaných. Ti také pojedou v protisměru po hotové cyklostezce z Pardubic pod Kunětickou horu a zpět.

 

Hradecká sekce vyrazí v 10.00 z parkoviště od restaurace DURAN, mezipřistání bude na rozhledně Milíř ve Vysoké nad Labem 10.30 – 11.00 a pod Kunětickou horou v 11.30 – 12.00.

 

Od 13.00 proběhne společný program v lanovém centru Pardubice a v 15.00 komentovaná prohlídka koupaliště a kempu Cihelna s představením možnosti ubytování pro vozíčkáře na Labské cyklotrase v novém mobilheimu. Více o akci na www.labskastezka.cz.

 

O akcích Tour de Labe a stezce Hradec Králové – Kuks

Jízdy Tour de Labe probíhají již šestým rokem a jízdy s vozíčkáři spojené s mapováním a odstraňováním bariér od roku 2010. V roce 2013 uspořádala Labská stezky Nymburk, Královéhradecký kraj a magistrát konferenci: „Labská cyklotrasa od pramene k moři napříč Evropou bez bariér“. Memorandum za naplnění tohoto hesla a obecnou podporu sociální turistiky podepsala většina měst a krajů na Labi včetně Hradce Králové.

Královéhradecká labská o.p.s předala před rokem do užívání cyklostezku : Hradec Králové, Smiřice, Jaroměř, Kuks (26 km).

 

Stav Labské cyklotrasy č. 2 celkově

Labská cyklotrasa, v délce 350 km, je pod číslem 2 vyznačena z Vrchlabí do Hřenska a dále pokračuje jako Elberadweg až k ústí řeky do moře u německého do Cuxhavenu. Na území české republiky se podařilo za poslední 4 roky uvést do provozu okolo 50 km nových cyklostezek po obou březích řeky Labe.

Celkově je hotovo okolo 140 km bezpečných cyklostezek, které tvoří 40 % celkové délky Labské cyklotrasy na území ČR. Dalších 75 km je ještě vedeno po nezpevněných cestách s různými povrchy a okolo 135 km po silnicích s motorovým provozem.

Ve všech krajích se různou měrou pracuje na odvedení cyklotrasy č. 2 ze silnic, nebo zlepšení povrchu úseků vedených po rozblácených cestách. Zpracovává se Nadregionální strategie cyklo, bike a in-line produktů královéhradeckého kraje.

Vedle nových úseků na různých místech přibývají i nové bezbariérové lávky přes Labe (Čelákovice, Káraný) a jeho přítoky (Hradec Králové) , obnovují se přívozy (Nučnice, Oseček).

 

Stav Labské cyklotrasy z Hradce Králové do Pardubic

Doposud je cyklotrasa č.2 vyznačena po silnici z Hradce Králové přes Vysokou nad Labem přes Bukovinu a Dříteč, která je hodně frekventovaná a patří k nejnebezpečnějším úseků mezinárodní a páteřní cyklotrasy evropského významu.

Dobrovolné sdužení měst a obcí „Hradubická labská“ pod vedením Ing. Horáka pracuje intenzivně na přípravě stavby Hradubické cyklostezky.

Ing. arch. Jan Ritter a Labská stezka o.s. a o.p.s ve spolupráci s dalšími subjekty pracují souběžně i na vyhledání alternativních cest, které by umožnily bezpečnější cyklistické spojení mezi Hradcem Králové a Pardubicemi ještě letos.

 

Podrobný stav Labské cyklotrasy, typy povrchů a kategorie komunikací, i s popisem různých cest k prameni Labe uvádí na 28 mapových listech atlas Labské cyklotrasy v ČR. Brožura formátu A5, v kroužkové vazbě je v nabídce hradeckého infocentra na Gočárově ulici.

 

zdroj: hradeckralove.org

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *