informační server pro Pardubice, Hradec Králové a okolí

Od července by měl provoz kina převzít nový nájemce. V tomto duchu se snažilo postupovat vedení města v posledních měsících a použilo k tomu všechny právně dostupné mechanismy. Květnové zastupitelstvo dokonce souhlasilo s odstupným ve výši více než 2,5 milionu korun současnému provozovateli za to, že prostory k 30. červnu opustí a techniku, částečně městem již jednou financovanou, předá městu. Záležitosti kolem kina Centrál řeší orgány města intenzivně už od poloviny února letošního roku, po zveřejnění závěrů auditu, který ukázal na závažná pochybení soukromého provozovatele.

 

Radnice už v polovině dubna oznámila záměr pronajmout prostory kina od července tak, aby kontinuita promítání nebyla narušena a návštěvníci kina nepřišli o kulturní produkci. Uchazeči o pronájem byli včas informováni o tom, že předmět nájmu nebude vyklizen a prostory budou pronajaty až po ukončení nájmu předcházejícím nájemcem.

Zastupitelstvo, které jednalo v dubnu, pomohlo navíc současnému provozovateli překlenout finanční tíseň tím, že mu odsouhlasilo i druhou polovinu letošního grantu ve výši 325 tisíc korun.

Květnové zastupitelstvo projednalo žádost současného provozovatele o příspěvek ve výši 2 575 000 korun v souvislosti s doloženou peticí o zachování provozu kina. Zastupitelé pak vyslovili souhlas s tím, že částku dají současnému provozovateli jedině za podmínky, že převede potřebnou techniku k promítání do majetku města a opustí prostory kina k 30. červnu. To se ovšem dosud nestalo.

Pohledávky občanského sdružení Pro-Centrál se v současné chvíli pohybují vůči městu a městským organizacím řádově ve statisících korun. K uzavření dohody o ukončení nájmu z dotčených prostor ke dni 30. června stále nedošlo, proto je město nuceno dát Pro-Centrálu jednostrannou výpověď.

Kulturní komise rady města se shodla s Radou města Hradec Králové na budoucím provozovateli Petru Vítkovi. Ten však bude ve svém záměru provozovat kino vázán omezeními insolvenčního správce či likvidátora.

Město však hodlá přes veškerá úskalí provozovat v těchto prostorách kino i nadále.

zdroj: hradeckralove.org

 

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *