informační server pro Pardubice, Hradec Králové a okolí

Pardubice (13. 9. 2011) – Na prohlídku sportovní haly Dašická dnes pozval náměstek hejtmana pro oblast dopravy, dopravní obslužnosti a investic Jan Tichý novináře. „Objevila se celá řada dezinformací týkajících se právě této haly a proto jsem vás pozval, abyste si celý objekt mohli prohlédnout a také abyste získali objektivní informace,“ vysvětlil důvod setkání Tichý.

Hala vybudovaná za přispění dotace z Regionálního operačního programu regionu soudržnosti NUTS II Severovýchod projde během příštího týdne kolaudačním řízením. Sloužit poté bude především potřebám Sportovního gymnázia Pardubice a Gymnázia Pardubice, vyžití tady ale najdou také sportovci – basketbalisté, florbalisté a futsalisté – a díky venkovnímu hřišti i široká veřejnost.

Dojem z nové haly ovšem kazí zavádějící informace tvrdící, že kvůli úsporám nedostahuje objekt požadovaných parametrů. „To musím zcela razantně odmítnout,“ prohlásil dnes náměstek Tichý. „V rámci projektové dokumentace byly respektovány všechny požadavky, které vznesly sportovní svazy. Jak je patrné z dokumentace, kterou jsme vám předali, splnili jsme všechno požadované: základní rozměry hřiště, kapacitu hlediště, závěsné basketbalové koše ovládané elektropohonem s možností regulace výšky obroučky koše, možnost přesouvání házenkářských a futsalových branek do postranních místností, demontovatelné mantinely a branky na floorbal, časomíru, ozvučení, připojení haly na internetovou síť, vybavení šaten, kuchyňský kout, čtyři stupně osvětlení a dřevěnou palubovku.“ Přesto se Pardubickému kraji podařilo dosáhnout výrazných úspor. Podle původního zadání neměly vlastní náklady stavby přesáhnout částku 59,65 milionu korun včetně daně. Tento limit nebyl v prvotní zadávací dokumentaci dodržen a dokumentace musela být přepracována. Snížení ceny bylo dosaženo změnami, které návštěvník či uživatel haly vůbec nepozná. „Byl například použit jiný materiál v typu dveří šaten a technických místností, změna se dotkla fasádního materiálu či materiálu okenních otvorů nebo použitého standardu interiérů,“ uvedl Jan Tichý. Provedené změny přitom byly odsouhlaseny zástupci obou škol, kterým hala bude sloužit především.

Podle zadávací dokumentace splňující podmínky maximálních celkových uznatelných nákladů stavby do 65 milionů korun uspořádal Pardubický kraj otevřené výběrové řízení na dodavatele stavby. Tím se stala společnost Staeg z Vyškova, která do soutěže šla s cenou necelých 42 milionů korun. Při vlastní stavbě pak vzniknul požadavek mimo jiné na zvýšení intenzity osvětlení hřiště z 350 na 1000 luxů. Vybavením byla hala doplněna, čímž se náklady zvýšily o 543 tisíc korun.

„Evropská dotace poskytnutá na výstavbu této haly pochází z prioritní osy, která má sloužit rozvoji výkonostního a mládežnického sportu, volnočasových aktivity a eliminaci sociálně patologických jevů. Pokud někdo tvrdí, že tato hala má sloužit zejména pro extraligu a první ligu, jestliže někdo uvádí, že tato hala má nahrazovat víceúčelovou sportovní halu, pak rozšiřuje zcela zásadní dezinformace,“ uzavřel Tichý.

zdroj: pardubickykraj.cz

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *