informační server pro Pardubice, Hradec Králové a okolí

Šest měsíců testovalo Tepelné hospodářství Hradec Králové (THHK) zcela inovátorský projekt rekuperace tepla na předávacích stanicích, které pomůže eliminovat zbytečné energetické úniky. Po úspěšném pilotním projektu termosnímkování města jde o další neotřelý způsob, jehož účelem je zpětně získávat ztrátové teplo z technologií předávacích stanic a zefektivnit dodávky tepelné energie zákazníkům.

„Tepelné ztráty na předávacích stanicích nejsou v celkovém součtu zanedbatelné, a proto jsme se na základě interních analýz a měření rozhodli pilotně otestovat na výměníku C33 vlastní způsob řešení, který finančně nenáročným způsobem umožní toto teplo získávat zpět a dále využívat,“ přibližuje projekt expert na efektivní tepelná řešení z THHK Petr Juránek. Nainstalované zařízení na stanici C33 funguje na pasivním principu bez jakýchkoli aktivních prvků a v České republice podobný způsob nemá obdoby.

Projekt ušetří sta tisíce a uleví zákazníkům

Po půlročních zkouškách Tepelné hospodářství projekt z dlouhodobého hlediska vyhodnotilo jako přínosný a nyní připravuje instalaci vlastního zařízení i na dalších předávacích stanicích.

„Vypočítali jsme, že ve sledovaném období došlo k úsporám na jednom výměníku ve výši téměř třiceti tisíc korun. V případě zavedení na dalších stanicích ušetříme ročně statisíce korun,“ vypočítává ředitel THHK Jiří Seidler. V případě rozšíření systému rekuperace i na další výměníky dojde k efektivnějšímu přenosu tepelné energie s pozitivním dopadem na odběratele.

„Snižování tepelných ztrát pomáhá snižovat náklady, což má pozitivní dopad na ceny pro koncové spotřebitele. V době, kdy hrozí výrazné nárůsty cen elektrické energie, dělá městská organizace vše proto, aby z pohledu provozu sítě tepelného hospodářství docházelo k co nejmenším nárůstům cen od dodavatele,“ dodává k projektu náměstkyně primátora Pavla Finfrlová.

Více informací o projektu získáte na www.thhk.cz.

zdroj: hradeckralove.org

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *