informační server pro Pardubice, Hradec Králové a okolí

Velké náměstí

Rekonstrukce Velkého náměstí za zhruba 200 milionů korun a výstavba lávky přes řeku Orlici u zimního stadionu v přibližné hodnotě 35 milionů. Příprava těchto dvou velkých investičních akcí, jež výrazně změní tvář krajského města k lepšímu, je v plném proudu.

Kompletní rekonstrukce Velkého náměstí bude sice zahájena až v roce 2013, ale jelikož se jedná o rozsáhlou akci, její příprava si vyžádá delší čas. „V nejbližší době bude zažádáno o územní rozhodnutí,“ předpokládá vedoucí investičního odboru magistrátu Valentýn Avramov. Následně, zřejmě koncem letošního roku, se do práce pustí rovněž projektant, který vypracuje dokumentaci ke stavebnímu povolení. „V květnu roku 2013 bychom mohli mít uzavřenou smlouvu o dílo se zhotovitelem. Vlastní práce budou probíhat ve třech etapách a potrvají do června roku 2015,“ doplnil Valentýn Avramov. Historické náměstí dozná velkých změn. Kromě nového povrchu náměstí, mobiliáře, veřejného osvětlení a zeleně tady vznikne také kašna.

 

Mnohem dříve, už koncem letošního roku, by měla být zahájena stavba ocelové lávky přes Orlici. „Dokončena bude v průběhu příštího roku,“ řekl vedoucí investičního odboru magistrátu města. Náklady se podle něho budou pohybovat kolem 35 milionů korun.

Příprava obou investičních akcí si však vyžádá kácení zeleně. Na základě povolení odboru životního prostředí magistrátu zmizí z Velkého náměstí ještě do konce vegetačního klidu, tedy do 31. března, tři jírovce, tři lípy a několik keřů. Na blízké náměstí Jana Pavla II. se motorové pily zakousnou do dvou javorů. Na místě následně, nejpozději do kolaudace, bude vysazeno třináct akátů. O vykácení dřevin na Velkém náměstí v nejbližší možné době hovoří také posudek Lesnické a dřevařské fakulty Mendelovy univerzity v Brně. Důvodem je riziko pro bezpečnost obyvatel pohybujících se v okolí. „Bezpečnostní hledisko převážilo nad možností po určitou dobu dřeviny na stanovišti udržet,“ stojí například v odůvodnění povolení ke kácení stromů.

„Již při zpracování projektové dokumentace se zvažovala možnost, zda ponechat torzo stávajícího stromořadí, nebo navrhnout nové a větší. A to zejména z toho důvodu, že stávající stromy byly již několikrát poškozeny při výkopech a překládkách sítí. Odbor životního prostředí zadal zpracování znaleckého posudku, který měl zhodnotit aktuální zdravotní stav u stávajících stromů i s ohledem na plánované výkopy v jejich těsné blízkosti, a dále posoudit jejich provozně technickou bezpečnost, to je odolnost proti zlomu nebo vývratu stromů,“ uvedl vedoucí oddělení ochrany životního prostředí magistrátu Libor Rak.

Likvidaci několika stromů si vyžádá rovněž příprava stavby lávky, kterou město postaví v blízkosti zimního stadionu. Půjde o čtyři jasany, tři topoly, stejný počet javorů, dva jírovce, břízu, vrbu a částečně i keře a náletové dřeviny. Uvedené stromy nahradí sedmnáct habrů, které na místě budou vysazeny následně.

 

Stavba je navržena tak, aby zásah do okolního prostředí byl co nejmenší. Do kácení byly zahrnuty pouze stromy, které se nacházejí v trase stavby a na nichž odborníci shledali závažné důvody k jejich odstranění. „Kácet začneme zřejmě už v tomto týdnu,“ řekl Daniel Jeřábek z Technických služeb Hradec Králové.

zdroj: hradeckralove.org

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.