informační server pro Pardubice, Hradec Králové a okolí

Veřejně přístupný členitý park s lavičkami, cestičkami, fontánami a altánem. Tak budou už na podzim vypadat ještě donedávna nepřístupné a zpustlé městské hradby pod kostelem Nanebevzetí Panny Marie a Novým Adalbertinem, které procházejí od roku 2009 rozsáhlou rekonstrukcí.

Po dokončení prací budou moci Hradečané atraktivní lokalitu ležící mezi schodištěm Bono publico a Gočárovým schodištěm využívat pro odpočinek. Nabídne jim příjemné posezení mezi stromy a květinovými záhony s výhledem na Komenského třídu a okolní historické domy, které bude navíc podmalováno zurčením vody. Vznikající členitý parčík rozložený na jižních terasách totiž oživí tři kaskádové fontány doplněné dalším vodním prvkem napodobujícím vodopád. Lidé se do odpočinkové zahrady dostanou z Gočárova schodiště Na Kropáčce a z druhé strany z první mezipodesty schodiště Bono publico, kde stavební firma vytvoří vstup.

Přestavba jižních teras by měla trvat do konce září, ovšem nelze vyloučit ani zkrácení termínu. „Našim přáním je, aby bylo hotovo do Slavností královny Elišky, které se uskuteční počátkem září. Uvidíme, zda se to podaří, nicméně my i zhotovitel pro to uděláme všechno,“ řekl vedoucí investičního odboru hradeckého magistrátu Valentýn Avramov. Celkové náklady na rekonstrukci jižních teras budou činit více než 54 milionů korun, přičemž část prostředků poskytne Evropská unie. Žádost o dotaci město podalo v květnu roku 2009 a smlouva o poskytnutí dotace byla podepsána v dubnu následujícího roku. „Přislíbená dotace podle smlouvy činí 18,801 milionu korun, což odpovídá téměř 46 procentům celkových způsobilých výdajů projektu,“ uvedla Zuzana Hovorková z ekonomického odboru magistrátu. Z dotace už bylo proplaceno přes 7,3 milionu korun, začátkem června město požádá o dalších více než 3,4 milionu.

V začátcích stavby místo prozkoumali také archeologové, kteří zde objevili pozůstatky opevnění a hradeb, rybářskou branku, kanalizační stoku s keramickými střepy a grotu, tedy umělou jeskyni.

zdroj: hradeckralove.org

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.