informační server pro Pardubice, Hradec Králové a okolí

Hradby u Adalu - výdřeva - duben 2011Necelý rok po nešťastné havárii, kdy se sesunula historická opěrná zeď u Adalbertina v Hradci Králové, začnou práce na celkové opravě. Do této chvíle Hradečany a parkující vozy nouzově ochránily před dalším možným sesuvem zeminy provizorně navrstvené zatěžkávací panely na patě svahu ohraničené mobilní zábranou. To bylo jediné možné řešení pro stabilizaci a zajištění svahu ihned po sesuvu tak, aby nedošlo k dalším újmám ve frekventovaném místě.

V těchto dnech je dokončován stavebně-geologický průzkum hradeb a na základě tohoto průzkumu by v nebližší době by měla být zahájena příprava projektové dokumentace. Celému procesu dali zelenou zastupitelé a vyčlenili na opravu hradeb u Adalbertina z rozpočtu města částku 5,7 mil. Kč, která postačí na regeneraci zdi za Adalem až směrem k zástavbě sousedící s ulicí V Kopečku v celkové délce více než šedesát metrů.

„Po havárii opěrné zdi na konci března letošního roku je rizikový prostor provizorně stabilizován s omezenou časovou účinností. Tím, že staveniště převezme před koncem roku zhotovitel opravy, nemusí město hradit další dílčí opatření na místě, např. instalaci železných zábran v hodnotě zhruba dva miliony korun, “ dodal vedoucí odboru správy majetku města Ondřej Votroubek. Na hradbách nebudou prováděny další provizorní úpravy zabezpečení. Dle předběžných výsledků průzkumu budou muset být některé části zbourány a nahrazeny novými  a ostatní části budou opraveny a staticky zajištěny.  Lícní části nových zdí budou obloženy režným cihelným zdivem.

„Opěrnou zeď můžeme vzhledem k jejímu stavebnímu stavu rozdělit do pěti úseků. První je od schodiště na Severních terasách za Adal v délce cca devíti metrů, druhá je za Adalem v délce třiadvaceti metrů, třetí se nachází za parkovištěm od Adalu po zřícenou část zdi v délce cca dvanácti metrů. Čtvrtá část je identická s místem jarního sesuvu a měří zhruba patnáct metrů a poslední etapou je úsek od poruchy po bývalý bar sousedící s ulicí V Kopečku,“upřesňuje navržený postup opravných prací Petr Jedlinský z firmy, jíž zastupitelé provedení opravy svěřili.

„V celé ploše nad zdí bude přilehlý svah očištěn od náletové vegetace, ohumusován a oset trávou. Za rubem koruny zdi budou osazeny žlábky a voda bude svedena před líc zdi. Na koruně bude v celé délce osazeno trubkové třímadlové zábradlí proti případnému pádu,“ vysvětlil finální kroky plánovaných oprav Jedlinský

V případě dodržení časového plánu je možné s uskutečněním oprav počítat v březnu příštího roku. Po této generální opravě už nebude potřeba žádné další statické zajištění či přechodná úprava. Stánkaři a návštěvníci trhů, které zde mají svou tradici, se opět mohou těšit na plnohodnotné využití prostoru, jež bude samozřejmě sloužit opět většímu počtu parkujících vozů.

zdroj: hradeckralove.org

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *